Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Školy Banská Bystrica

Materské školy

MATERSKÉ ŠKOLY NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA

 

Zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

 

  Materská škola / Adresa Telefón Riaditeľka Internet E-mail
1. Buková 22 4231350 Mgr. Eva Miková webstránka ms.bukova@banskabystrica.sk
2. Cesta k nemocnici 37 4113118  Mgr. Daniela Pavlendová webstránka ms.cestaknem@banskabystrica.sk
3. 9. mája 26 4112436 Mgr. Klára Slabeciusová webstránka ms.9maja@banskabystrica.sk
4.  29. augusta 14 4141172 PaedDr. Eva Šávoltová webstránka ms.29augusta@banskabystrica.sk
5.  Horná 22 4154714 Mgr. Ingrid Ďurčíková webstránka ms.horna@banskabystrica.sk
6.  Hronská 18 4186191  Milena Kozáková   ms.hronska@banskabystrica.sk
7. Jakubská cesta 77 4285228 Mgr. Miroslava Šnírerová webstránka ms.jakubska@banskabystrica.sk
8. Na Lúčkach 2 4230255 Viera Šagátová   ms.naluckach@banskabystrica.sk
9.  Jilemnického 8 4135120 Mgr. Martina Fekiačová webstránka  ms.jilemnickeho@banskabystrica.sk
10. Karpatská 3 4173762 Mgr. Alena Oravcová webstránka  ms.karpatska@banskabystrica.sk
11. Kremnička 22 4101895 Milota Chlumecká webstránka ms.kremnicka@banskabystrica.sk
12.  Profesora Sáru 3 4143542 Mgr. Michaela Vargová, PhD. webstránka ms.profsaru@banskabystrica.sk
13.  Lazovná 32 4155103 Mgr. Daša Vetráková webstránka ms.lazovna@banskabystrica.sk
14.  Magurská 14 4173781 Mgr. Ivana Kršteníková webstránka ms.magurska@banskabystrica.sk
15.  Nová 2 4230416 Renáta Rýsová webstránka ms.nova@banskabystrica.sk
16.  Odbojárov 9 4116912 Mgr. Oľga Betková webstránka ms.odbojarov@banskabystrica.sk
17. Radvanská 26 4101455 Jana Vyletelová webstránka ms.radvan26@banskabystrica.sk
18.  Radvanská 28 4162774 Mgr. Iveta Sitková webstránka ms.radvan28@banskabystrica.sk
19. Sásovská cesta 21 4177293 Milada Ursínyová   ms.sasovska@banskabystrica.sk
20. Senická cesta 82 4142508 Bc. Janka Polomská webstránka ms.senicka@banskabystrica.sk
21.  Na Starej tehelni 7 4145554 Mgr. Ivana Navrátilová webstránka ms.natehelni@banskabystrica.sk
22.  Strážovská 3 4174637 Mgr. Jana Danková webstránka  ms.strazovska@banskabystrica.sk
23.  Šalgotarjánska 5 4136436 PaedDr. Ľubica Dobrotová webstránka ms.salgotarjanska@banskabystrica.sk
24.  Družby 3 4135263 Mgr. Perla Snopková webstránka ms.druzby@banskabystrica.sk
25.  Tatranská 63 4173756 Mgr. Tatiana Krethová webstránka ms.tatranska@banskabystrica.sk
26. Trieda SNP 77 4144817 Mgr. Milena Kováčová   ms.triedasnp@banskabystrica.sk
27. Tulská 25 4139267 Mgr. Marianna Jančiarová webstránka ms.tulska@banskabystrica.sk
28. Radvanská 1 2899177 Mgr. Jana Zachrová, poverená riadením   jana.zacharova@banskabystrica.sk
29.  Bakossova 5 - súčasť ZŠ s MŠ Jána Bakossa 4153301 Mgr. Lenka Štolecová, zástupkyňa pre MŠ   lenka.stolecova@banskabystrica.sk

 

 

MATERSKÉ ŠKOLY INÝCH ZRIAĎOVATEĽOV NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA

 

 

  Materská škola                                                      Adresa Zriadovateľ
1. Špeciálna materská škola Kollárova 55, Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1,                      Banská Bystrica
2. Materská škola pri zdravotníckom zariadení Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1,                      Banská Bystrica
3.    Súkromná špeciálna materská škola Slnečná 34, Banská Bystrica STADETORE n. o., Slnečná 34, Banská Bystrica
4. Súkromná materská škola SPEAK STAR Nad plážou 7, Banská Bystrica Jazyková škola SPEAK, spol.s r.o., Kuzmányho 19, Banská Bystrica
5. Materská škola pri ZŠ Štefana Moysesa T. Andrašovana 44, Banská Bystrica Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica
6. Súkromná materská škola Horná Strieborná  7, Banská Bystrica Kreatívne centrum, s.r.o., Nám. SNP 7, Banská Bystrica
7. Súkromná materská škola U Macka Macíka Tajovského 5, Banská Bystrica Detské centrum U Macka Macíka, o.z., Tajovského 5, Banská Bystrica
8. Súkromná materská škola Tatranská 10, Banská Bystrica Materské centrum Hviezdička, n.o., Ďumbierska 36, Banská Bystrica
9. Súkromná materská škola Severná 5, Banská Bystrica Materské centrum Hviezdička, n.o., Ďumbierska 36, Banská Bystrica
10. Súkromná materská škola Mládežnícka 51, Banská Bystrica Mgr. Boris Šabo, Tulaská 34, Banská Bystrica
11. Súkromná materská škola Rakytovská cesta 6389, Banská Bystrica PhDr. Monika Šabová, PhD., Mládežnícka 2, Banská Bystrica
12. Súkromná materská škola J. Kráľa 11, Banská Bystrica Mgr. Lucia Filipová -  School of English Excellence, s.r.o., J. Kráľa 11, Banská Bystrica
13. Súkromná materská škola Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

 

 


 

webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


251909

Úvodná stránka